NAJLEPSZE POŁĄCZENIE
W NAJLEPSZEJ CENIE
#CERAMIKAGEBERIT

Stelaż geberit

ZYSKAJ DODATKOWĄ PREMIĘ!

Odbierz zwrot na konto w trzech prostych krokach

KUP PRODUKTY W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

KUP PRODUKTY W OKRESIE
OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Kupuj produkty Geberit w okresie
od 22.05.2023 do 31.10.2023

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

Zarejestruj swój zakup
do 31.10.2023

ODBIERZ PREMIĘ

ODBIERZ PREMIĘ

Premia zostanie wysłana na wskazany
w zgłoszeniu rachunek bankowy

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ!

150 200 250 350 450 700 1200 2000

ZAREJESTRUJ ZAKUP

DANE UCZESTNIKA

* Pole wymagane

Administratorem danych Uczestników Promocji jest Geberit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu nr 1, 02-676 Warszawa, KRS 0000038776, NIP: 9510065262, REGON: 011269245. Kontakt z administratorem jest możliwy listownie na adres siedziby spółki Geberit Sp. z o.o., lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dataprotection@geberit.com.

Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zasadach przetwarzania na stronie internetowej: https://www.geberit.pl/meta-pl/m-data-privacy.html i w pkt. 7 Regulaminu promocji.

KOD

(pole nieobowiązkowe)

DANE ZAKUPU


Załącz dowód zakupu

Plik nie może przekraczać 5 MB (jpg, png, gif)

DANE ZAKUPU


Załącz dowód zakupu

Plik nie może przekraczać 5 MB (jpg, png, gif)

DANE ZAKUPU


Załącz dowód zakupu

Plik nie może przekraczać 5 MB (jpg, png, gif)

DANE ZAKUPU


Załącz dowód zakupu

Plik nie może przekraczać 5 MB (jpg, png, gif)

DANE ZAKUPU


Załącz dowód zakupu

Plik nie może przekraczać 5 MB (jpg, png, gif)

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 dowodów zakupu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE

Jak często remontujesz łazienkę?

Skąd dowiedziałeś się o promocji?

Co Cię przekonało do zakupu?